Mini Darwin. Un'avventura sui vulcani

 

Paola Catapano e Simona Cerrato, Mini Darwin. Un’avventura sui vulcani, Editoriale Scienza 2010
Età: da 8 anni
Pagine: 128
ISBN: 978-88-7307-455-7
CM: 97331S

Minidarwin. Un'avventura sui vulcani